Internetový predaj ovocných a okrasných drevín

10.02.2022 Listnáče a ihličnany v obciach a v mestách

Listnaté a ihličnaté dreviny v mestách a v obciach

Viac stromov v mestách znamená vyššiu kvalitu života. Stromy prinášajú do mestského prostredia veľké množstvo výhod.

Zlepšujú ovzdušie

Pôsobia ako filter zachytávajú  prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny.

V lete zmierňujú horúčavy

Mikroklíma mesta závisí aj od množstva vysadených stromov. V lete stromy poskytujú tieň a ochladzujú okolie lepšie než akékoľvek klimatizácia. Pod stromami môžeme namerať oveľa nižšiu teplotu než v okolí, v noci naopak teplotu o pár stupňov vyššiu.

Vytvárajú príjemnejšie prostredie

Stromy skrášľujú mestá a verejné priestranstvá, zlepšujú životné prostredie, ktoré  dokáže upokojiť a zlepšiť náladu. Stromy v meste znamenajú pre obyvateľov kontakt s prírodou a prinášajú do mesta život v podobe flóry a fauny. Pouličné stromy tiež pozitívne ovplyvňujú príťažlivosť prechádzky v okolí. Vyššia možnosť pre prechádzky znamená, že ľudia v tejto oblasti si viac užívajú prechádzky, čo ich povzbudzuje, aby chodili ďalej a častejšie.

Zmierňujú následky prívalových dažďov

Stromy zadržiavajú počas prudkých dažďov vodu v okolí a predchádzajú tak zaplaveniu ulíc, svojimi koreňmi viažu vodu v pôde.

Znižujú hluk a náklady

Stromy a kríky pôsobia aj ako účinná protihluková bariéra. Stromy znižujú náklady na energiu tým, že poskytujú tieň pred slnkom a udržujú v lete budovy chladné bez nákladov na klimatizáciu.

Zvyšujú biodiverzitu

Stromy v mestách rastú nielen v mestských parkoch, botanických záhradách či na kultivovaných trávnikov. V súčasnosti sa vyskytujú  aj  v opustených priemyselné areáloch, okrajoch ciest, opustených pozemkov, či na cintorínoch a poskytujú útočisko a  úkryt a potravu celej škále druhov.

 

Výber druhov

Z estetického hľadiska sa stromy pozdĺž chodníkov používajú na zlepšenie charakteru ulíc a mali by byť vysádzané v súlade s už existujúcou infraštruktúrou. Pred výsadbou nových  stromov treba brať ohľad na dopravu, pouličné osvetlenie, budovy, ako aj lavičky a existujúce stromy. Textúra stromu, vlastnosti kôry a listov a hustota a tvar koruny by mali zodpovedať podnebiu a vzhľadu okolitej oblasti. Stromy rastúce v mestách sú viac zaťažované ako stromy v tichom parku alebo lese. Mestské stromy, ktoré žijú v náročných mestských oblastiach, potrebujú ochranu.

Pred výberom a výsadbou uličných stromov sa vždy zvážiť, do akého náročného mestského prostredia jedince pôjdu. Mestské stromy by mali mať vysokú toleranciu voči suchu so schopnosťou zostať mrazuvzdorné bez ohľadu na podnebie. Mali by byť starostlivo vybrané a prispôsobené pôdnym a mikroklimatickým podmienkam a navrhnuté tak, aby boli odolné a dlhotrvajúce.

Výber stromov pre obchodné a obytné ulice

Výber pouličných stromov závisí aj od typu ulice. Reprezentatívne ulice sú ulice, ktoré slúžia na rôzne podujatia a prehliadky, sú navrhnuté s ohľadom na estetiku a formálnosť. To platí aj pre veľké obchodné ulice, kde pouličné stromy sledujú mestský vzor formálnych a konzistentných štýlov výsadby, ktoré uľahčujú rozpoznávanie miest. Pre tieto širšie ulice dobre poslúžia väčšie stromy s preklenujúcimi korunami a strednou hustotou listov.

Pre obytné a menšie ulice môže byť pouličná výsadba stromov rôznorodejšia a menej formálna. Vhodné sú stredne veľké stromy so svetlou až strednou hustotou listov. Pre užšie ulice a aleje sú vhodné stromy so stĺpovitými tvarmi.  Veľkosť, textúra a farba stromov by mala byť v súlade s mestskou výstavbou. Koruna drevín by nemala zasahovať do pouličného osvetlenia, značenia alebo priečelia budov. Taktiež by nemala ovplyvňovať okolitú infraštruktúru ani nadzemné elektrické vedenia. Koreňový systém by nemal zasahovať do inžinierskych sietí, chodníkov alebo obrubníkov.

Koreňový systém stromov v mestách a obciach

Rovnako dôležitý pri výbere stromu je koreňový systém stromu. Stromy majú zvyčajne hlboké korene alebo plytké bočné korene. Hlboko zakorenené stromy majú korene, ktoré siahajú hlboko do pôdy, kde hľadajú vodu a živiny. Naproti tomu stromy s plytkými koreňmi rozširujú svoje korene do strán a okolia. To znamená, že ich korene sú rozmiestnené blízko povrchu pôdy. Bočné korene sa časom zväčšia, nadvihnú a narušia chodníky. Pre mestské ulice a stromy na chodníkoch sú hlboko zakorenené stromy ideálne, pretože ich koreňový systém im pomáha prežiť. Neprekážajú dlažbe, asfaltu ani stromovým roštom, ktoré sú obzvlášť užitočné na chodníkoch s veľkou frekvenciou chodcov, alebo keď šírka chodníka obmedzuje prechod chodcov. Stromový rošt je typ kovového, betónového roštu, ktorý sa inštaluje tak, aby bol v jednej rovine s chodníkom okolo stromu. Roštové štrbiny umožňujú, aby sa vzduch, slnečné svetlo a voda dostali ku koreňom stromov, zatiaľ čo okolitá pôda je chránená pred chodcami a zostáva nezhutnená. Rošty stromov vytvárajú ochrannú bariéru, poskytujú voľnejšiu pôdu a priestor pre vývoj koreňov stromov. Poskytujú tiež dekoratívny  prvok pozdĺž  ulíc, ktorý zodpovedá štýlu ulice.

Objem pôdy

Všetky pouličné stromy by mali mať primeraný objem pôdy takého typu a hĺbky, ktorý podporuje zdravý rast stromov a koreňov. Mnoho konfliktov medzi stromami a chodníkmi vzniká v dôsledku koreňov stromov, ktoré rastú priamo pod chodníkmi so zhutnenou výplňou a inými nekvalitnými pôdami pod nimi. Poskytnutie primeraného objemu a hĺbky vhodnej pôdy pomôže rastu zdravších stromov a zníži akékoľvek konflikty stromov a chodníkov. Požiadavky na objem pôdy sa líšia podľa druhov stromov a miesta, ale všeobecné usmernenia uvedené nižšie poskytnú určitý návod:.

 • Stromy väčšie ako  (15 m.) potrebujú  priestor na výsadbu najmenej široký (3 m).
 •  Stromy, ktoré dorastajú do výšky  (9 až 15 m), potrebujú priestor na výsadbu široký najmenej 1,5 až 3 m.
 • Stromy, ktoré dorastajú do výšky menej ako 9 m, potrebujú výsadbovú plochu širokú najmenej (1,2 m).

Vhodné druhy stromov do miest a obcí

 •  Okrasné čerešne – Pre okrasné čerešňu je charakteristický rýchly rast koreňového systému, ktorý pomáha stromu pevne ukotviť aj na nestabilných pôdach. Čerešne netolerujú podmáčané pôdy. Úroveň kyslosti pôdy je ďalším dôležitým faktorom pri výbere miesta. Čerešne nemajú rady kyslé pôdy. Optimálna hodnota je pH 6 - 7,5. Čerešne majú plytko sa šíriaci koreňový systém s veľkým počtom povrchových koreňov. Napriek ďalekosiahlosti koreňového systému čerešní sa ich rast nepovažuje za invazívny a sila ich koreňov je prislabá, aby priamo napadli kanalizačné potrubia alebo spôsobili praskliny v základoch. Ak v lokalite nie je dostatok miesta, atraktívnou možnosťou je trpasličia čerešňa, ktorá nevyžaduje toľko miesta ako urastená varieta.

 

 • Hrab - Hraby prosperujú na plnom slnku alebo aj v čiastočnom tieni a znesú akúkoľvek pôdu.

Napr. varieta  'Lucas', Lucas stĺpovitý hrab má hustý stĺpovitý tvar a je dobrým pouličným stromom. Rast koreňov je mierny, takže potenciálne poškodenie infraštruktúry je nízke až žiadne.  Dobre rastú v malých otvoroch pre stromy na uliciach.

 

 • Lipa - Lipy sú dobré mestské stromy, ktoré ponúkajú vysokú biodiverzitu a zároveň dobre odolávajú klimatickým zmenám. Vďaka tomu sú obľúbenou voľbou do mestského prostredia.  Určitou komplikáciou tohto druhu je voška lipová, bežný škodca vyskytujúci sa na mnohých druhoch líp, ktorej lepkavé výlučky medovice môžu spôsobiť nepríjemnosti, ak kvapkajú na pouličný mobiliár alebo zaparkované autá. Najlepšou zárukou proti voškami a tvorbe medovice je v prvom rade výber správneho druhu.

Variety Lipy striebornej Tilia tomentosa

 Lipa strieborná je vďaka chlpatým listom odolná voči poškodeniu voškami. Tieto variety, ktoré rastú rovnomernejšie ako iné druhy líp, sú veľmi vhodné na aleje a široké ulice. Ako všetky druhy líp, je  aj Tilia tomentosa je dobrý strom pre včely. Strom kvitne v júni a vytvára svetložlté strapce kvetov. Tieto vysoko voňavé kvety ponúkajú včelám a iným opeľovačom bohatý zdroj peľu. Dobre odoláva suchu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre mestá a obce budúcnosti. Ideálnou voľbou lipy je malá, guľovitá varieta lipy malolistej Green Globe. Lipa má hlbokú srdcovitú až guľovitú koreňovú sústavu s početnými vedľajšími a ďaleko sa rozprestierajúcimi povrchovými koreňmi. Pevne zakoreňuje aj na skalnatých podložiach a dobre odoláva vetru. Rozsiahly, hĺbkový, koreňový systém líp môže ohroziť blízke stavby, drenážne systémy a iné rastliny. Povrchové korene zvyčajne nie sú problém pre okolie.

 

 

 • Okrasné hrušky – sú tolerantné k mestským podmienkam, ako je znečistenie a chudobná pôda, vďaka čomu je populárna mestská drevina. Všetkým odrodám okrasných hrušiek sa darí na  slnečnom stanovisku v rôznych typoch pôdy a úrovniach pH . Aj keď uprednostňujú vlhkú pôdu, znášajú suché a horúce podmienky. Okrasné hrušky sú na rozdiel od svojich plodných sesterníc viac odolné proti chorobám. Okrasná hruška má veľmi plytký koreňový systém. Hlavná časť koreňového systému hrušiek sa nachádza v rôznych pôdach v hĺbke 10-30 až 60 cm (Atkinson, 1980).

 

Ďalšie dôležité faktory pre výber drevín do obcí a miest

Stromy s vysokým obsahom peľu

 1. Acer Maple (len niektoré druhy)
 2. Alnus Jelša
 3. Betula breza
 4. Carpinus Betulus Hrab obyčajný
 5. Corylus Lieska
 6. Juglans Orech
 7. Juniperus Borievka
 8. Ligustrum Vtáči zob
 9. Liquidambar styraciflua  Ambrovník styraxový
 10. Metasequoia glyptostroboides Metasekvoja čínska

Rozmanitosť druhov vo výsadbe

Pravidlo 10-20-30 (Santamour, f, 2002) je spôsob, ako zabezpečiť, aby  populácia stromov zostala dostatočne rôznorodá:

 1. Nie viac ako 10 % by malo byť rovnakého druhu ( napr. Prunus avium, Čerešňa vtáčia)
 2. Nie viac ako 20 % by malo byť rovnakého rodu ( napr.slivka, čerešňa)
 3. Nie viac ako 30 % by malo byť z tej istej rodiny ( napr. Rosacea - Ružovité)

Rozdelenie druhov drevín podľa výšky a šírky

Pre úzke chodníky (1,8 m)

 1. Acer platanoides,Javor Columnare
 2. Acer pseudoplatanus, Javor Brilliantissimum
 3. Acer Ginnala, Javor ohnivý
 4. Acer griseum, Javor šedý
 5. Betula pendul,a Breza previsnuté Zwisters Glory
 6. Cercis siliquastrum, Judášovec strukovitý
 7. Chitalpa x tashkentensis, Chitalpa taškentská Summer Bells
 8. Ginkgo biloba, Ginko dvojlaločné Globosum
 9. Ginkgo biloba, Ginko dvojlaločné Nanum
 10. Hibiscus resi, Ibištek
 11. Ligustrum lucidum
 12. Liriodendron tulipifera Fastigiata, Ľaliovník tulipánokvetý
 13. Magnolia denudata Yellow River
 14. Magnolia, Magnólia Loebnerova Merrill       
 15. Sophora Japonica, Sofora japonská
 16. Syringa Vulgaris, Orgován
 17. Tamarix, Tamariška
 18. Prunus serrulata Amanogawa, Čerešňa pilovitá
 19. Prunus eminens, UmbraculiferaČerešňa krovitá
 20. Prunus triloba Mandľa trojlaločná
 21. Prunus nipponica Ruby Čerešňa kurilská
 22. Quercus palustris Menhir, Dub močiarný
 23. Syringa patula Miss Kim, Orgován zamatový
 24. Sorbus aucuparia Flanrock, Autumn Spire
 25. Sorbus aucuparia Rose glow, Jarabina vtáčia

 

Pre široké chodníky (3 m)

 

 1. Acer Campestre, Javor poľný
 2. Acer Campestre, Elegant Javor poľný
 3. Acer Campestre, Elsrijk Javor poľný
 4. Acer platanoides Globosum Javor mliečny Globosum (guľovitý)
 5. Acer platanoides Golden Globe Javor mliečny (guľovitý)
 6. Acer platanoides Purple Globe Javor mliečny  (guľovitý)
 7. Carpinus betulus Columnare Hrab obyčajný
 8. Carpinus betulus Fastigiata, Hrab obyčajný
 9. Carpinus betulus Lucas Hrab obyčajný
 10. Catalpa bignonioides, Nana Katalpa trubačovitá
 11. Catalpa bignonioides, Aurea Katalpa trubačovitá
 12. Cornus mas – Drieň jedlý
 13. Robinia pseudoacacia Umbraculifera, Agát biely
 14. Prunus serrulata Royal Burgundy, Čerešňa pilovitá
 15. Prunus cerasifera Pissardii, Slivka čerešňoplodná
 16. Tilia cordata Green Globe, Lipa malolistá
 17. Sorbus aucuparia Fingerprint, Jarabina vtáčia
 18. Platanus acerifolia Alphens Globe, Platan javorolistý
 19. Cercidiphyllum japonicum, Cercidovník japonský

 Niektoré vetru dolné dreviny do miest a obcí

 • Hloh jednosemenný
 • Rakytník rešetliakový
 • Jarabina
 • Judášovec kanadský
 • Palmy
 • , Tisovec dvojradový
 • Buk
 • , Lagerstrémia
 • Tamariška
 • Ľaliovník tulipánokvetý
 • Muchovník
 • Ginko
 • Zelkova ostrolistá
 • Breza čierna
 • Dub

 Niektoré dreviny menej odolné vetru ( z dôvodu slabého dreva, štruktúre vetvenia koruny, plytkého koreňového systému a životnosti)

 • Javor jaseňolistý,
 • Hruška Calleryova, varietaBradford
 • Brest,
 • Javor strieborný
 • Borovica biela,
 • Smrek,
 • Topoľ čierny,  

Životnosť mestských stromov

Pravdepodobnosť, že mestské a obecné stromy budú prosperovať a zostanú zdravé, vo veľkej miere závisí od správneho výberu stromov. Je potrebné starostlivé plánovanie, aby sa vybrali vhodné druhy, ktoré sú kompatibilné s klímou a prostredím, v ktorom budú vysadené. Treba mať na pamäti dlhodobý dizajn ulíc a zmeny infraštruktúry, ako aj všetky nadzemné a podzemné inžinierske siete. Dospelá výška a šírka stromov, ako aj odolnosť voči suchu a hmyzu sú kľúčovými faktormi, ktoré zabezpečia, že stromy na chodníkoch budú mať sľubnú budúcnosť pri zveľaďovaní akejkoľvek rušnej mestskej panorámy.

Druhová skladba drevín

 Ďalším podstatným faktorom pri výsadbe by mala byť aj vyvážená skladba drevín, napr. ( ihličnany/ listnaté dreviny) aj keď niektoré teórie na problematiku adaptácie stromov na klimatickú zmenu hovoria, že sú vhodnejšie listnaté stromy, pretože lepšie znášajú vysoké teploty. Ihličnany začínajú uzatvárať prieduchy už pri 20 až 22 stupňoch Celzia. Listnaté to robia až pri 30 až 32 stupňoch. Prieduchy vypúšťajú okrem kyslíka aj vodné pary a práve tie ochladzujú prostredie. Iné štúdie túto prieduchovú teóriu  spochybňujú z dôvodu viacerých faktorov v mestskom prostredí ( použité druhy materiálov, farba fasád, striech, chodníkov, výška a orientácia mestskej infraštruktúry)

Nevýhody listnatých stromov v mestách a v obciach

 • Zvýšené náklady na údržbu ( jesenný opad lístia a vznik biodpadu, ktorý treba skompostovať)
 • Rez a strih koruny ( sanačné rezy, nesprávne zvolená drevina s veľkou korunou, atď)
 • Mimo vegetačnej sezóny si dreviny bez olistenia neplnia svoju funkciu :
 1. ako filter nezachytávajú  prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny
 2. neznižujú hluk

 

Ihličnany v mestách a v obciach

 Ihličnany zachytia 27 % hrubých ročných zrážok, v porovnaní s 15 % s listnatými drevinami.

 Ihličnany si celoročne udržiavajú vysoký LAI ( index listovej plochy). LAI je tiež dôležitým faktorom pri zmierňovaní znečistenia. Ihličnany absorbujú viac pevných častíc a znečisťujúcich látok, ako sú CO2, NO2, atď. Ihličnany cez zimné obdobie svojimi korunami  zmierňujú chladné zimné vetry v obciach a mestách. Ihličnany celoročne a efektívne svojimi korunami znižujú úroveň hluku. Ihličnaté stromy do svojho okolia uvoľňujú hodnotné silice, ktoré prospievajú hlavne alergikom.

 

Pôdopokryvné variety ihličnanov

 1. Borievka plazivá Glacier, Juniperus horizontalis
 2. Borievka plazivá Wiltonii, Juniperus horizontalis
 3. Borievka plazivá Golden Carpet, Juniperus horizontalis
 4. Borievka šupinatá Blue Spider, Juniperus squamata

 

Úzko rastúce ihličnany

 1. Borievka skalná Silver Star, Juniperus scopulorum
 2. Borievka skalná Blue Arrow, Juniperus scopulorum
 3. Borievka skalná Skyrocket, Juniperus scopulorum
 4. Cypruštek lawsonov Columnaris, Chamaecyparis lawsoniana
 5. Borovica lesná Fastigiata, Pinus sylvestris
 6. Ginko dvojlaločné Princeton Sentry,Gingko biloba
 7. Céder Himalajský Miles High, Cedrus deodara

Previsnuté ihličnany

 1. Smrekovec Japonský Stiff Weeper, Larix kaempferi
 2. Borovica hladká Pendula , Pinus strobus

Druhy ihličnanov vhodných do tieňa

 1. Tis, Taxus
 2. Jedľovec, Tsuga

Samostatne rastúce ihličnany

 1. Sekvojovec mamutíSequoiadendron giganteum
 2. Dáždnikovec praslenovitý, Sciadopitys verticillata
 3. Ostrolistec čínsky, Cunninghamia lanceolata
 4. Jedľa kórejská, Abies koreana
 5. Jedľa srienistá, Abies concolor

Nevýhody ihličnatých stromov v mestách

 • Ihly a šišky. Ihličnany, zhadzujú ihličie a šišky, ktoré treba skompostovať
 • Ihličnany produkujú lepkavú miazgu, ktorá znečisťuje okolie
 • Požiadavky na pôdu.  Ihličnany potrebujú kyslé pH pôdy pod 7,0, aby sa im darilo.

 

Zdroj:

 1.  https://www.reliance-foundry.com/blog/best-trees-for-streets-and-tree-grates
 2. https://www.streettreesforliving.org/species-guidance
 3. https://www.seattle.gov/Documents/Departments/SPU/B1.ClappUrbanConifers.pdf
 4. Nowak et al. (2000); Nowak et al. (2006); Taha et al. (1996); Fausto et al. (2012); Geiger, 2005; Heisler, 1986[1]; Akbari, 2002
 5. https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/344540-mesta-by-mali-zabudnut-na-ihlicnany/
 6. https://www.gardeningchannel.com/best-wind-resilient-trees-and-shrubs-list/
 7. https://www.gardenista.com/posts/5-best-wind-resistant-trees/